Enter your keyword

Blog

20 lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

20 lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm hàng năm vào ngày 8 tháng 3. Vào ngày này, các hoạt động kỷ niệm và tôn vinh người phụ nữ được diễn ra trên khắp thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu được tổ chức từ những năm 1909, khi các nhà hoạt động xã hội ở Mỹ và châu Âu đề xuất một ngày để tôn vinh các nữ nhân viên bán hàng đang đình công để yêu cầu quyền bình đẳng giới tính.

Sau đó, vào năm 1910, Liên minh Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế đã đề xuất ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Từ đó, ngày này đã trở thành một ngày quan trọng để tôn vinh các thành tựu của phụ nữ và đẩy mạnh sự bình đẳng giới tính và quyền của phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng là một dịp để nâng cao nhận thức về những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt và để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ đối với xã hội.

Dưới đây là 20 lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất được Focas English sưu tầm:

 1. Wishing you a Happy International Women’s Day! – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 2. Cheers to strong, powerful, and inspiring women on this special day! – Chúc mừng những người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực và truyền cảm hứng trong ngày đặc biệt này!
 3. Happy International Women’s Day to all the amazing women who make the world a better place! – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ tới tất cả những người phụ nữ tuyệt vời đã làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn!
 4. May the beauty and grace of womanhood continue to inspire us all. Happy International Women’s Day! – Mong rằng vẻ đẹp và duyên dáng của phụ nữ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 5. To all the strong, independent women out there – keep shining and making a difference! Happy International Women’s Day! – Đến tất cả những người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập – hãy tiếp tục tỏa sáng và tạo ra sự khác biệt! Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 6. Happy International Women’s Day to the women who inspire us every day to be our best selves. – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đến với những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho chúng ta hằng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
 7. Wishing you a day filled with love, appreciation, and celebration of all that you do. Happy International Women’s Day! – Chúc bạn một ngày tràn đầy tình yêu, sự đánh giá cao và kỷ niệm về tất cả những gì bạn đã làm được. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 8. May the world continue to recognize and honor the incredible contributions of women everywhere. Happy International Women’s Day! – Mong rằng thế giới sẽ tiếp tục công nhận và tôn vinh những đóng góp đáng kinh ngạc của phụ nữ khắp nơi. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 9. Sending you love and gratitude on this special day for being the amazing woman that you are. Happy International Women’s Day! – Gửi tới bạn tình yêu và lòng biết ơn trong ngày đặc biệt này vì bạn là một người phụ nữ tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 10. Happy International Women’s Day to all the mothers, sisters, daughters, wives, and girlfriends who bring joy and love into our lives. – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đến với tất cả các mẹ, chị em, con gái, vợ và bạn gái đã mang lại niềm vui và tình yêu cho cuộc sống của chúng ta.
 11. Let’s continue to work together to empower and uplift women all around the world. Happy International Women’s Day! – Hãy tiếp tục cùng nhau làm việc để nâng cao và đẩy mạnh quyền lực của phụ nữ trên khắp thế giới. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 12. Today we celebrate the achievements of women and acknowledge the challenges they still face. Happy International Women’s Day! – Hôm nay chúng ta kỷ niệm những thành tựu của phụ nữ và nhận thức được những thách thức mà họ vẫn đang phải đối mặt. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 13. On this special day, let us honor the strength, resilience, and beauty of women everywhere. Happy International Women’s Day! – Trong ngày đặc biệt này, hãy tôn vinh sức mạnh, sự kiên cường và vẻ đẹp của phụ nữ khắp nơi. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 14. Happy International Women’s Day to all the women who have inspired me and made a positive impact on my life. – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đến với tất cả những người phụ nữ đã truyền cảm hứng và tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của tôi.
 15. May the world become a better, more equal place for women everywhere. Happy International Women’s Day! – Mong rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp và bình đẳng hơn cho phụ nữ khắp nơi. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 16. Wishing you a day filled with love, respect, and appreciation for all that you do. Happy Women’s Day! – Chúc bạn một ngày tràn đầy tình yêu, sự tôn trọng và đánh giá cao vì những gì bạn đã làm. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 17. Today we celebrate the progress made towards gender equality and recommit to creating a more just and equal world for all women. Happy International Women’s Day! – Hôm nay chúng ta kỷ niệm những tiến bộ đã đạt được trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và cam kết tạo ra một thế giới công bằng và bình đẳng hơn cho tất cả phụ nữ. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 18. Happy International Women’s Day to all the women who have broken barriers and overcomed stereotypes. Thank you for inspiring us all. – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đến với tất cả những người phụ nữ đã phá vỡ rào cản và vượt qua những định kiến. Cảm ơn vì đã truyền cảm hứng cho chúng ta.
 19. Today we celebrate the strength, resilience, and achievements of women all around the world. Happy International Women’s Day! – Hôm nay chúng ta kỷ niệm sức mạnh, sự kiên cường và thành tựu của phụ nữ trên khắp thế giới. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
 20. Happy International Women’s Day to all the women who have made a difference in the world and in our lives. Your contributions are invaluable. – Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ đến với tất cả những người phụ nữ đã tạo ra sự khác biệt trong thế giới và trong cuộc sống của chúng ta. Đóng góp của bạn vô giá.

Những cụm từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button