Enter your keyword

Blog

66 thẻ học động từ bất quy tắc trong tiếng Anh cho trẻ em

66 thẻ học động từ bất quy tắc trong tiếng Anh cho trẻ em

Phụ huynh có biết, theo một nghiên cứu thì “Việc sử dụng động từ bất quy tắc chiếm 70% tổng thời gian sử dụng động từ trong tiếng Anh”. Bởi vậy việc học thuộc động từ bất quy tắc gần như là bắt buộc để các con có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trung tâm Anh ngữ Focas tổng hợp 66 thẻ học động từ bất quy tắc để giúp các con học động từ một cách dễ dàng.

Phụ huynh download trọn 66 thẻ học động từ bất quy tắc tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1EhryVTi1miJL2d3uVCAZ2OmTFGF9VTe5

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button