Enter your keyword

Blog

Bộ sưu tập flashcard từ vựng các chủ đề Word Card Collection

Bộ sưu tập flashcard từ vựng các chủ đề Word Card Collection

Trung tâm Anh Ngữ Focas xin gửi tới quý phụ huynh bộ sưu tập các flash từ vựng từng chủ đề.

Bộ sưu tập này rất kì công và tổng hợp chi tiết rất nhiều chủ đề.

Phụ huynh download trọn vẹn link tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1AGqeW5GrggieIc2MbWHEcvO9tFLsOzG5?usp=sharing

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page

Call Now Button