Enter your keyword

Blog

Chuyên đề ngữ pháp về Từ Nối (Conjunction) trong tiếng Anh

Chuyên đề ngữ pháp về Từ Nối (Conjunction) trong tiếng Anh

 

Conjunctions là các từ dùng để kết nối các từ, cụm từ hoặc các câu trong văn bản. Trong tiếng Anh, có hai loại conjunctions: coordinating conjunctions và subordinating conjunctions.

  1. Coordinating conjunctions:

Đây là loại conjunctions dùng để kết nối các từ, cụm từ hoặc các câu độc lập có cùng cấu trúc và chức năng trong câu. Các từ nối chủ yếu của loại này bao gồm: and, but, or, so

  • “And” được sử dụng để kết nối các từ hoặc cụm từ có ý nghĩa tương tự với nhau. Ví dụ: I have a cat and a dog. (Tôi có một con mèo và một con chó.)
  • “But” được sử dụng để kết nối các từ hoặc cụm từ có ý nghĩa trái ngược với nhau. Ví dụ: She is rich, but unhappy. (Cô ấy giàu có nhưng không hạnh phúc.)
  • “Or” được sử dụng để đưa ra một lựa chọn hoặc sự chọn lựa. Ví dụ: Do you want tea or coffee? (Bạn muốn uống trà hay cà phê?)
  • “So” được sử dụng để kết nối các câu có quan hệ nhân quả, có nghĩa là điều gì xảy ra trong câu trước là nguyên nhân của điều gì xảy ra trong câu sau. Ví dụ: He studied hard, so he passed the exam. (Anh ta học hành chăm chỉ, nên anh ta đã qua kỳ thi.)
  1. Subordinating conjunctions: Loại này được dùng để kết nối các câu chính và phụ trong câu phức tạp. Các từ nối chủ yếu của loại này bao gồm: because, if, before, after.
  • “Because” được sử dụng để kết nối câu chính và câu phụ để đưa ra nguyên nhân của điều gì đó. Ví dụ: I couldn’t go to the party because I was sick. (Tôi không thể đến dự tiệc vì tôi bị ốm.)
  • “If” được sử dụng để kết nối câu chính và câu phụ để diễn tả một điều kiện. Ví dụ: If it rains, we will stay inside. (Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở trong nhà.)
  • “Before” được sử dụng để kết nối câu chính và câu phụ để chỉ thời gian trước một hành động khác. Ví dụ: I always brush my teeth before I go to bed. (Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ.)
  • “After” được sử dụng để kết nối câu chính và câu phụ để chỉ thời gian sau một hành động khác. Ví dụ: After I finish my homework, I can watch TV. (Sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà, tôi có thể xem TV.)

Hy vọng những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các từ nối trong tiếng Anh.

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button