Enter your keyword

Blog

Chuyên đề ngữ pháp về Danh động từ (Gerunds) trong tiếng Anh

Chuyên đề ngữ pháp về Danh động từ (Gerunds) trong tiếng Anh

 

Gerunds ( Danh động từ)  là một loại danh động từ trong tiếng Anh được tạo ra bằng cách thêm đuôi “-ing” vào động từ. Gerunds thường được sử dụng khi muốn biểu thị một hành động hoặc một ý tưởng làm đối tượng của một động từ khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Gerunds, ví dụ, cách sử dụng và các động từ thường đi kèm với Gerunds.

Ví dụ:

I enjoy swimming. (Tôi thích bơi.)
He likes playing tennis. (Anh ấy thích chơi tennis.)
She hates studying. (Cô ấy ghét học tập.)
They love traveling. (Họ yêu thích du lịch.)
We don’t mind waiting. (Chúng tôi không phiền chờ đợi.)
Như các ví dụ trên, Gerunds được tạo ra bằng cách thêm đuôi “-ing” vào động từ, tạo thành một danh từ. Trong một số trường hợp, Gerunds có thể được sử dụng như là chủ ngữ của câu hoặc sau giới từ.

Ví dụ:

Singing makes me happy. (Hát nhạc làm tôi vui.)
Running is good for your health. (Chạy bộ tốt cho sức khỏe của bạn.)
After finishing the project, we went out for dinner. (Sau khi hoàn thành dự án, chúng tôi đi ra ngoài ăn tối.)
Cách sử dụng Gerunds:

Gerunds thường được sử dụng khi muốn biểu thị một hành động hoặc một ý tưởng làm đối tượng của một động từ khác. Gerunds có thể được sử dụng như một chủ ngữ của câu hoặc sau giới từ. Gerunds cũng có thể được sử dụng với một số động từ nhất định để thể hiện một ý nghĩa cụ thể.

Các động từ thường đi kèm với Gerunds:

Có một số động từ nhất định thường đi kèm với Gerunds. Sau đây là một số ví dụ:

Enjoy: I enjoy reading books.
Like: He likes playing soccer.
Hate: She hates cooking.
Love: They love hiking.
Avoid: I avoid eating junk food.
Finish: After finishing my homework, I went to bed.
Mind: Do you mind waiting for a few minutes?
Practice: She practices speaking English every day.
Recommend: The doctor recommended taking vitamins.
Suggest: She suggested going to the beach.

Khi tính từ được sử dụng cùng với giới từ, thì sau giới từ đó thường đi kèm với một danh động từ (gerund). Đây là một cách thường được sử dụng để mô tả một hành động hoặc tình trạng được tạo ra bởi tính từ đó.

Ví dụ:

I am interested in studying foreign languages. (Tôi quan tâm đến việc học ngoại ngữ.)
She is good at playing the piano. (Cô ấy giỏi chơi đàn piano.)
He is afraid of speaking in public. (Anh ấy sợ nói trước công chúng.)
We are tired of waiting for the bus. (Chúng tôi chán ngán việc đợi xe buýt.)
She is excited about going to the concert. (Cô ấy hào hứng về việc đi đến buổi hòa nhạc.)

Như các ví dụ trên, danh động từ (gerund) được sử dụng sau giới từ để mô tả hành động hoặc tình trạng được tạo ra bởi tính từ trước đó. Các tính từ phổ biến đi kèm với giới từ là interested, good at, afraid of, tired of và excited about.

Khi sử dụng tính từ cùng với giới từ, cần chú ý đến động từ đi kèm với danh động từ sau giới từ. Ví dụ, sau giới từ “interested in”, ta sử dụng động từ “studying”, thay vì “study”. Tương tự, sau giới từ “good at”, ta sử dụng động từ “playing”, thay vì “play”.

Để sử dụng gerunds đúng cách trong tiếng Anh, bạn cần hiểu rõ về cách chúng được hình thành và sử dụng. Gerunds thường được sử dụng như một danh động từ trong câu và có thể thay thế cho một danh từ hoặc một mệnh đề. Các động từ thường đi kèm với gerunds bao gồm “enjoy”, “hate”, “love”, “like”, “dislike”, “admit”, “avoid”, “consider”, “imagine”, “finish”, “delay” và nhiều động từ khác.

Ngoài ra, gerunds còn được sử dụng trong một số cấu trúc nhất định trong tiếng Anh như sau:

Gerunds được sử dụng làm chủ ngữ trong câu: “Swimming is my favorite sport.”
Gerunds được sử dụng như một tân ngữ của động từ: “I enjoy swimming in the ocean.”
Gerunds được sử dụng như một tân ngữ của giới từ: “She is interested in learning French.”
Gerunds được sử dụng như một tân ngữ của một số tính từ: “I am afraid of flying.”
Gerunds được sử dụng trong cấu trúc sau “can’t help + gerund”: “I can’t help laughing when I see that video.”

Việc hiểu và sử dụng gerunds đúng cách sẽ giúp cho việc truyền đạt ý nghĩa trong tiếng Anh của bạn trở nên tự nhiên và trôi chảy hơn. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng sử dụng gerunds, hãy luyện tập thường xuyên và tìm hiểu thêm về cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button