Enter your keyword

Chia Sẻ

Phương pháp học CLIL là gì?

Phương pháp học CLIL là gì?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) là phương pháp học tích hợp nội dung và ngôn ngữ. Người học sẽ học kiến thức thông qua một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, do đó việc học giúp tiếp thu cả kiến thức môn học và ngôn ngữ một cách tự nhiên. CLIL được phát […]

CEFR là gì?

CEFR là gì?

CEFR viết tắt của Common European Framework for Reference là Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế […]

You cannot copy content of this page

Call Now Button