Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 13

Pads, E-Readers, Notebook
Computers Topped Wish Lists


I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Technology Report.
A report by the Consumer
Electronics Association says
electronics were among the most
popular gifts bought this holiday
season.
It also predicted that spending on
these devices would set new records.

Máy Pad, máy ñọc sách ñiện tử,
máy tính notebook ñứng ñầu danh
sách quà tặng ñáng mơ ước

Tôi là Alex Villarreal với bản tin về
công nghệ trong chương trình tiếng
Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Một bản báo cáo của Hiệp hội người
tiêu dùng ñiện tử nói rằng ñồ ñiện tử
là một trong những món quà tặng
ñược mua nhiều nhất trong dịp nghỉ
lễ này.
Bản báo cáo cũng dự ñoán rằng chi
tiêu cho những thiết bị ñiện tử này

The CEA said consumers were
expected to spend an average of
about two hundred thirty dollars on
electronics.
This is five percent more than in two
thousand nine and the highest level
since the organization began
keeping records of holiday
spending.
Jim Barry is a spokesman for the
Consumer Electronics Association.
He said the CEA study found that
electronics represented three of the
top five things on its Holiday Gift
Wish List in two thousand ten.
He said: “Notebook computers are at
the top, followed by iPads and then
e-readers. IPad is a touch-screen
tablet computer and that’s really the
big player in that category.”
sẽ lập nên kỷ lục mới.
CEA dự ñoán người tiêu dùng dành
trung bình khoảng 230 ñô-la ñể mua
sắm các ñồ dùng ñiện tử.
Con số này cao hơn 5% so với năm
2009 và là mức cao nhất kể từ khi tổ
chức này bắt ñầu thống kê về tiêu
dùng trong các dịp nghỉ lễ.
Jim Barry là phát ngôn viên của
Hiệp hội người tiêu dùng ñiện tử.
Ông nói rằng nghiên cứu của CEA
cho thấy các ñồ dùng ñiện tử ñứng
thứ ba trong năm món ñồ ñược mua
sắm nhiều nhất trong danh sách quà
tặng mơ ước cho kì nghỉ lễ vào năm
2010.
Ông nói máy tính notebook xếp thứ
nhất, sau ñó là iPads và ñến máy ñọc
sách ñiện tử. IPad là máy tính bảng
với màn hình cảm ứng và thực sự là
một thiết bị vô cùng hấp dẫn trong
danh sách ñó.
Công ty máy tính Apple ñã bắt ñầu
The computer company Apple
began selling its small, touch-screen
computers in April.
People use the touch-screen
computers to surf the Web, write e
mails, watch movies and read books.
Since the iPad’s release, several
other companies came out with their
own tablet computers just in time for
Christmas.
A report from the e-Marketer
research group predicts that
worldwide tablet sales will reach
more than eighty-one million in two
thousand twelve.
Still, Jim Barry says these devices
faced tough competition from
another Christmas favorite.
He said: “Another hot category right
behind that are the e-readers.
So you can read on an iPad or a
cho ra mắt thị trường loại máy tính
nhỏ với màn hình cảm ứng vào
tháng tư.
Người sử dụng có thể lướt Web, viết
e-mail, xem phim và ñọc sách với
máy tính màn hình cảm ứng.
Kể từ khi iPads ra mắt, một vài công
ty máy tính khác cũng công bố
những sản phẩm máy tính bảng của
riêng mình cùng thời ñiểm Giáng
Sinh.
Một bản báo cáo của nhóm nhiên
cứu phát triển thị trường trực tuyến
phỏng ñoán rằng doanh số máy tính
bảng trên toàn cầu sẽ ñạt hơn 81
triệu trong năm 2012.
Mặc dầu vậy, Jim Barry nói rằng
máy tính bảng cũng phải ñối mặt với
cuộc cạnh tranh khốc liệt từ các mặt
hàng Giáng Sinh ñược ưa chuộng
khác.
Ông nói rằng một mặt hàng rất ñược
ưa chuộng khác ngay sau ñó là máy
ñọc sách ñiện tử.
Bạn có thể ñọc sách trên iPad hoặc
touch-screen tablet, but the e-book
readers are less expensive.
The Kindle is the market leader
there from Amazon.
But you also have the Nook from
Barnes and Noble and the e-reader
from Sony.”
Jim Barry says modern technology
is changing the way people relate
and increasing their expectations for
their electronic devices.
He said: “It’s really the ability to
take your information and
entertainment with you just about
anywhere to stay connected to your
work and your family.”
The Consumer Electronics
Association report found that iPod
music players were also in high
demand this holiday season.
So were video game systems and
một máy tính bảng cảm ứng, nhưng
máy ñọc sách ñiện tử thì chi phí rẻ
hơn .
Máy ñọc sách Kindle ñang dẫn ñầu
thị trường trên trang mua sắm trực
tuyến Amazon.
Nhưng bạn cũng có thể lựa chọn các
sản phẩm khác như máy Nook của
hãng Barnes & Noble hay máy ñọc
sách của Sony.
Jim Barry nói rằng công nghệ hiện
ñại ñang thay ñổi cách mọi người
liên lạc và gia tăng kỳ vọng của
người dùng vào các thiết bị ñiện tử
mà họ sử dụng.
Ông nói ñó là tính năng cho phép
người sử dụng mang theo dữ liệu
thông tin và giải trí bên mình tới bất
cứ ñâu và luôn kết nối với công việc
và gia ñình.
Báo cáo của Hiệp hội người tiêu
dùng ñiện tử chỉ ra rằng nhu cầu
mua sắm máy nghe nhạc iPod cũng
rất cao trong mùa nghỉ lễ này.
Hệ thống chơi game video và máy
digital cameras.
But not all of the things on the
holiday gift wish list involved
electronics.
The one thing that people wanted
most?
Jim Barry said: “At the top of the
list was peace and happiness.”
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
chụp ảnh kĩ thuật số cũng vậy.
Nhưng không phải tất cả các tặng
phẩm cho kì nghỉ lễ ñều bao gồm
các thiết bị ñiện tử.
Một thứ mà mọi người mong
muốn nhất?
Jim Barry nói rằng quan trọng nhất
vẫn là bình yên và hạnh phúc.
Tôi là Alex Villarreal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button