Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 23

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 23

 

Putting Worms to Work to Help
Your Garden
This is the VOA Special English
Agriculture Report.
What can you do with earthworms?
Some people use the creepy crawlers
to catch fish. But others put worms
to work making compost.
Compost looks and feels like good
soil. Gardeners and farmers add it to
soil to make plants grow better.
You can make compost from food
waste at home with or without the
help of worms. How the worms help
is by first eating and processing the
food.
Để giun đất giúp ích cho khu vườn
của bạn
Đây là Bản tin Nông nghiệp của
chuơng trình học tiếng Anh của đài
VOA
Bạn có thể làm gì với loài giun đất?
Nhiều người dùng những loài côn
trùng kinh dị để bắt cá, nhưng những
người khác thì lại dùng giun đất để
làm phân trộn.
Phân trộn mùi và hình dạng giống
loài đất trồng tốt. Nông dân dùng
phân này để bón vào đất trồng cho
cây trồng tươi tốt hơn.
Có hay không có sự góp mặt của giun
đất, bạn vẫn có thể làm phân trộn từ
thức ăn thừa ở nhà. Vai trò của giun
đất là ở giai đoạn tiêu thụ và xử lý
thức ăn.
It comes out the other end of the
worm as rich compost.
Kim Gabel from the University of
Florida Extension service in Key
West says worms known as red
wigglers are the best varieties to use.
You need a container to hold the
waste and the worms. The size of the
composting bin depends on how
much compost you want to make.
You need about a kilogram of worms
for each half a kilogram of daily food
waste that you add.Kim Gabel says
the bin needs holes so the worms can
breathe.
And they also like to be in the dark,
so cover the bin to keep out the light.
One thing worms do not like is very
high temperatures.
Kim Gabel lives in the warm climate
of southern Florida. She keeps her
worm bin indoors. Unpleasant smells
can be prevented by controlling the
amount of food waste added to the
bin and avoiding meat or bones.
For composting with worms, you
need bedding that is moist but not
too wet.
The amount of water you add will
depend on the bedding material you
Sau khi giun xử lý và thải ra thành
phân trộn tốt
Bà Kim Gabel từ Đại học Tổng hợp
Florida ở Key West cho rằng giun đất
được biết đến như là một con bò sát
màu đỏ ngọ nguậy
Bạn cần một cái thùng để đựng rác
thải và giun. Kích thước của thùng
phụ thuộc vào số lượng phân làm
muốn sản xuất
Cứ nửa kilogam rác thải hàng ngày
thì lại cần 1 kilogam giun đất. Bà
Kim Gabel cũng cho biết bạn cũng
cần tạo ra những lỗ nhỏ để giun có
thể thở.
Một điều nữa là giun đất thích bóng
tối nên hãy che thùng chứa lại để
ngăn ánh sáng vào. Giun đất cũng
không thích nhiệt độ quá cao.
Bà Kim Gabel sống ở vùng có khí
hậu ấm áp ở phía nam Florida. Bà giữ
những con giun đất ở trong nhà. Có
thể có mùi khó chịu, bạn có thể ngăn
bằng cách điều chỉnh lượng rác thải
mà bạn cho vào hoặc tránh dùng
những nguyên liệu như xương hoặc
thịt thừa.
Để làm phân băng giun đất, bạn làm
bọc hoặc ổ, ẩm một chút nhưng đừng
quá ướt
Lượng nước sẽ phụ thuộc vào nguyên
liệu bạn làm bọc. Bà Kim Gabel thì
use. Kim Gabel uses newspaper cut
into strips about two and a half
centimeters wide.
Add two handfuls of soil for every
half square meter of bedding material
and mix well. Spread the worms over
the bedding.
The worms will start to wiggle their
way down. Remove any worms that
remain on top of the bedding after
two hours.
When you feed the worms, place the
food about two and a half
centimeters below the surface of the
bedding and cover it.
The worm’s waste, or castings,
should be ready to use as compost
within two to six months.
To remove the compost, you can
push it all to one side of the bin.
Place new bedding and food on the
other side.
Within a few weeks the worms will
move to the new bedding.
Now you can remove the compost
and fill the empty space with new
bedding.
For VOA Special English, I’m Mario
Ritter. For more gardening advice,
and for more programs and activities
for English learners, go to
voaspecialenglish.com. We’re on
dùng giấy cắt ra thành những mảnh
rộng khoảng 2,5 cm
Cứ nửa mét vuông nguyên liệu làm ổ
thì cho khoảng hai nắm đất và trộn
đều.
Giun sẽ quay mình xuống dưới. Bỏ đi
những con giun mà vẫn còn ở phía
trên sau hai giờ đồng hồ.
Khi bạn cho giun ăn, hãy đặt thức ăn
dưới bề mặt của bọc khoảng hai
centimet và đậy nó lại.
Phế thải của giun đất nên được chuẩn
bị để sử dụng như là phân trộn trong
vòng hai hoặc sáu tháng.
Để lấy phân ra thì bạn cần để tất cả
vào một phía của thùng chứa, để bọc
mới và thức ăn vào một phía.
Trong vòng vài tuần, giun sẽ di
chuyển sang bọc mới
Bây giờ bạn có thể lấy phân ra và cho
ổ mới vào.
Trên đây là bản tin tiếng anh đặc biệt
VOA, tôi là Mario Ritter. Để thêm
thông tin về kỹ thuật làm vườn, hoặc
về chương trình, hoạt động cho các
học viên tiếng Anh, hãy truy cập cào
Facebook, Twitter and iTunes at
VOA Learning English.
trang web : voaspecialenglish.com.
Chúng tôi có chương trình học tiếng
Anh ở Facebook, Twitter và iTunes.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button