Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 34

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 34

South Korea Tops ‘Information
Society’ Report
This is the VOA Special English
Technology Report
Falling prices are fueling growth in
high-speed Internet services,
especially in developing countries.
Recently the International
Telecommunication Union released
its “Measuring the Information
Society 2011” report.
The ITU, part of the United Nations,
compared access, use and skills in
one hundred fifty-two countries.The
report says South Korea has the
world’s most developed economy in
information and communication
Hàn Quốc Dẫn Đầu trong Bảng
Báo Cáo về “Xã Hội Thông tin”
Đây là bản tin Công nghệ của
chương trình tiếng Anh đặc biệt của
đài VOA.
Giá giảm đang thúc đẩy sự tăng
trưởng dịch vụ internet tốc độ cao
một cách mạnh mẽ, đặc biệt ở những
nước đang phát triển.
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU)
gần đây đã đưa ra bản báo cáo “Đo
lường Xã hội Thông tin 2011”
ITU- tổ chức thuộc liên hợp quốc đã
so sánh số lần truy cập, sử dụng và
kỹ năng công nghệ thông tin của
152 nước. Báo cáo này cho biết Hàn
Quốc là nền kinh tế phát triển công
nghệ thông tin và truyền thông hay
technology, or ICT.
Sweden, Iceland, Denmark and
Finland were also among the top five
in the ICT Development Index.
The index compares two thousand
eight and two thousand ten scores.
Saudi Arabia, Morocco, Vietnam and
Russia had some of the biggest
improvements between those years.
Susan Teltscher is head of the ICT
Data and Statistics Division at the
International Telecommunication
Union in Switzerland. She says most
of the growth has come from one
source.
“Mobile broadband is now leading
the growth race among the different
ICT indicators — much higher than
the other key indicators that we look
at, like regular mobile phone
subscriptions, fixed telephone or
fixed broadband. … And the good
news is that it’s also starting to grow
in developing countries.”
Mobile broadband subscriptions
reached eight hundred seventy-two
million by the end of last year. Three
hundred million of those are in
developing countries.
Ms. Teltscher says “If we can bring
Internet over the mobile phones, then
we can really make a difference in
terms of improving Internet access
còn gọi là ICT nhất trên thế giới.
Thụy Điển, Ai-xơ-len, Đan Mạch và
Phần Lan cũng nằm trong tốp 5 nước
có chỉ số phát triển ICT cao nhất.
Chỉ số này so sánh những con số đạt
được năm 2008 và 2010. Ả Rập
Saudi, Morocco, Việt Nam và Nga là
những nước đã có những bước tiến
đáng kể nhất trong những năm này.
Bà Susan Teltscher là Trưởng Ban
Thống Kê và Dữ Liệu ICT tại Liên
Hiệp Viễn Thông Quốc Tế ở Thụy
Sỹ. Bà cho biết hầu hết sự phát triển
này đều do một nhân tố thúc đẩy.
Mạng băng rộng di động đang dẫn
đầu cuộc đua tăng trưởng so với các
dịch vụ khác của ICT, cao hơn nhiều
các dịch vụ quan trọng khác mà
chúng ta được biết như thuê bao di
động thường xuyên, điện thoại cố
định và băng rộng cố định…và tin
đáng mừng là băng rộng di động
cũng đang bắt đầu phát triển ở các
nước đang phát triển.
Số thuê bao băng rộng di động đã lên
đến con số 872 triệu thuê bao vào
cuối năm ngoái. Trong đó 300 triệu
thuê bao là ở các nước đang phát
triển.
Bà Teltscher cho biết “nếu chúng ta
có thể cung cấp dịch vụ internet qua
điện thoại di động thì chúng ta có thể
tạo nên một sự khác biệt thực sự
also in developing countries.”
Falling prices are adding to the
growth, she says: “Especially in the
broadband area, the prices dropped
by over fifty percent between two
thousand eight and two thousand ten
— which is a very encouraging
finding because this was primarily
drops in the developing countries.”
Even so, the report says people in
many low-income countries are still
paying too much for high-speed
Internet connections.
In Africa, broadband service for a
home or office cost almost three
times an average monthly income
last year.
That was down from six and a half
times as much in two thousand eight.
Also, there are big differences in
broadband speed and quality from
country to country. South Korea has
Asia’s fourth largest economy.
Susan Teltscher says, “If you look at
… what they have been achieving in
terms of ICT development, it’s
actually higher than what you would
expect given their national income.”
trong việc nâng cao khả năng truy
cập internet ở cả những nước đang
phát triển”
Giá giảm cũng là nhân tố góp phần
vào sự tăng trưởng đó. Bà chia sẻ
rằng “Đặc biệt ở dịch vụ băng rộng,
chỉ từ năm 2008 đến 2010 giá đã
giảm hơn 50%, điều này cũng là một
kết quả đáng khích lệ vì chủ yếu sự
giảm giá này diễn ra ở các nước đang
phát triển. ”
Mặc dù vậy báo cáo cũng nêu rõ
người dân ở các nước có thu nhập
thấp vẫn còn phải chịu mức phí quá
cao cho dịch vụ kết nối internet tốc
độ cao.
Ở Châu Phi, trong năm qua, phí dịch
vụ băng rộng cho cơ quan hoặc hộ gia
đình cao gần gấp 3 lần thu nhập
trung bình tháng của người dân nơi
đây.
Con số này đã giảm từ mức 6,5 lần
vào năm 2008. Hơn nữa, tốc độ và
chất lượng của dịch vụ băng rộng
cũng rất khác nhau ở các nước. Hàn
Quốc là quốc gia lớn thứ 4 ở châu Á
về lĩnh vực này.
Bà Susan Teltscher cho biết thêm,
“Nếu bạn nhìn vào những gì họ đã đạt
được trong lĩnh vực phát triển Công
nghệ thông tin và viễn thông, Nó thực
ra còn lớn hơn rất nhiều so với thống
kê trong thu nhập quốc dân ”
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
Chương trình tiếng Anh đặc biệt của
VOA xin tạm dừng tại đây, tôi là
Carolyn Presutti.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button