Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 38

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 38

 

Business Students Compete to
Solve Global Problems
This is the VOA Special English
Education Report
Hult International Business School
has campuses in Boston, San
Francisco, London, Dubai and
Shanghai.
The Hult Global Case Challenge is a
competition based on the idea that
solving world problems requires a
good business plan.
Teams compete for prizes of one
million dollars to help an
organization with efforts to solve
problems like hunger, poverty and
disease.
Sinh Viên Ngành kinh Doanh
Tranh Tài Trong Cuộc Thi Giải
Quyết Các Vấn Đề Toàn Cầu
Đây là bản tin Giáo Dục của chương
trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA.
Trường Kinh doanh Quốc tế Hult có
cơ sở ở Boston, San Francisco, Luân
Đôn, Dubai và Thượng Hải.
The Hult Global Case Challenge
(Hult GCC) là cuộc thi dựa trên ý
tưởng ‘giải quyết những vấn đề thế
giới đòi hỏi một kế hoạch kinh doanh
tốt.’
Các đội thi đấu với nhau để dành giải
thưởng trị giá 1 triệu đô la nhằm giúp
các tổ chức với nỗ lực giải quyết
những vấn đề như đói nghèo và bệnh
tật.
A Hult student, Ahmad Ashkar,
created the challenge for teams from
business schools around the world.
This year’s challenge deals with
poverty. Teams will compete to
develop business plans for three
nongovernmental organizations.
SolarAid works on energy projects in
east and southern Africa. Habitat for
Humanity builds low-cost housing.
And One Laptop Per Child builds
computers for governments in
developing countries to supply to
poor communities.
That group is taking part in the
competition for the second time.
David Batley from SolarAid says his
group works with local entrepreneurs
to bring power from the sun to rural
communities.
“I think the winning team will be one
that uses a combination of really
innovative thinking and taking
account of the practicalities of
operating in Africa and the
challenges that that represents.”
Sandy Parakilas took part in the first
Ahmad Ashkar, một sinh viên trường
Hult, đã đặt ra những thách thức cho
các đội đến từ các trường kinh doanh
trên thế giới.
Chủ đề năm nay là chống đói ngèo.
Các đội sẽ thi đấu để phát triển dự án
cho 3 tổ chức phi chính phủ.
Kế hoạch SolarAid (sử dụng nguồn
năng lượng mặt trời) nghiên cứu về
những dự án năng lượng ở Đông và
Nam Phi. Habitat for Humanity(Nhà
ở Nhân đạo) thì xây dựng nhà ở giá
thấp. Và One Laptop Per Child (Một
máy tính xách tay cho mỗi trẻ em)
với mục đích thiết kế và bán loại máy
tính rẻ nhất để các chính phủ có điều
kiện trang bị cho cộng đồng cư dân
nghèo nhất.
Nhóm này đang tham gia cuộc thi lần
thứ 2. David Batley thành viên nhóm
SolarAid cho biết nhóm của anh làm
việc với các doanh nhân địa phương
để mang những sản phẩm năng
lượng mặt trời đến với cộng đồng cư
dân nông thôn.
“Tôi nghĩ đội chiến thắng sẽ là đội
biết kết hợp giữa sáng kiến thực sự
và ý thức về tính thực tiễn khi áp
dụng ở Châu Phi cùng với thách thức
mà họ đã trình bày.”
Sandy Parakilas đã tham gia trong
competition in two thousand nine.
The challenge that year was to help
an organization reach one hundred
million people in five years.
One of the three top prizes went to
his team from Carnegie Mellon
University for their business plan for
One Laptop Per Child.
“They were struggling with
competition from Microsoft and
Intel. And they were having trouble
basically making money.
So it was a great opportunity for
some business students to come in
and create some ideas for a not-for
profit to be more profitable,
essentially.”
Howard McNally is chief executive
officer of the Hult Global Challenge.
He says, “It’s the equivalent of about
twenty thousand hours of consulting
advice from the world’s smartest,
youngest people.”
Mr. McNally says the students learn
about world problems and the
opportunities that might be available
for them in the market.
“And it’s also a tremendous
opportunity for the NGOs that we’re
working with to get the kind of
advice that they’re going to get about
their vision and their goals.”
cuộc thi đầu tiên vào năm 2009.
Nhiệm vụ năm này là giúp các tổ
chức đạt đến con số 100 triệu người
trong 5 năm.
Đội của anh đến từ Đại học Carnegie
Mellon đã dành được một trong 3 giải
lớn nhất với kế hoạch kinh doanh
‘Một máy tính cho mỗi trẻ em’
Họ đã vượt qua đội Microsoft và
Intel ở cuộc thi này. Và họ gặp phải
vấn đề cơ bản là kinh phí.
Vì thế về cơ bản, cơ hội tuyệt vời cho
một số sinh viên chuyên ngành kinh
doanh khi đến với chương trình và
sáng tạo ý tưởng là để biến nó từ chỗ
phi lợi nhuận thành có lợi nhuận hơn.
Howard McNally là giám đốc điều
hành của cuộc thi the Hult Global
Challenge. Ông cho biết, ‘Nó tương
đương với khoảng 20 nghìn giờ tư
vấn ý kiến từ những người trẻ nhất,
thông minh nhất thế giới.’
Mr. McNally cho biết qua cuộc thi
sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm
về những vấn đề chung của thế giới
và những cơ hội cho họ trên thị
trường.
Và các tổ chức phi chính phủ làm
việc với chúng tôi cũng có những cơ
hội lớn để nhận được những lời
khuyên giúp họ tiến gần với mục tiêu
và viễn cảnh mà họ mong đợi hơn.
The five Hult campuses will hold
regional competitions in February.
Finalists will be chosen in New York
in April.
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
5 cơ sở của trường Hult sẽ tổ chức
cuộc thi vùng vào tháng 2. Những đội
được lọt vào vòng chung kết sẽ tham
gia cuộc thi chung kết vào tháng 4 tới
tại New York.
Trên đây là chương trình tiếng Anh
đặc biệt của đài VOA, tôi là Alex
Villareal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button