Enter your keyword

Blog

NGỮ PHÁP TIỂU HỌC: CÁCH SỬ DỤNG A/AN/THE TRONG TIẾNG ANH

NGỮ PHÁP TIỂU HỌC: CÁCH SỬ DỤNG A/AN/THE TRONG TIẾNG ANH

Học cách sử dụng a/an/the trong tiếng Anh có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ. Hãy cùng FOCAS tìm hiểu cách sử dụng mỗi mạo từ một cách đơn giản:

 

1. Mạo từ “a”

  • Sử dụng “a” trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng phụ âm, như “a house” (một ngôi nhà) hoặc “a student” (một học sinh).
  • Nếu danh từ bắt đầu bằng nguyên âm “u,” thì vẫn sử dụng “a” như “a university” (một trường đại học) hoặc “a union” (một hiệp hội).

2. Mạo từ “an”

  • Sử dụng “an” trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm, ví dụ: “an apple” (một quả táo) hoặc “an umbrella” (một cái ô).
  • Nếu danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng phụ âm “h” nhưng phát âm là âm câm, thì chúng ta sử dụng “an,” ví dụ: “an hour” (một giờ).

3. Mạo từ “the”

  • Sử dụng “the” khi bạn muốn đề cập đến một cái gì đó cụ thể mà đã được nhắc đến trước đó. Ví dụ: “I bought a cat and a dog yesterday. The cat is white and the dog is black” (Hôm qua tôi mua một con mèo và một con chó. Con mèo là màu trắng và con chó là màu đen).
  • Sử dụng “the” trước danh từ khi bạn có một mệnh đề hoặc cụm từ sau đó để làm rõ nghĩa, ví dụ: “I know the girl who is standing over there” (Tôi biết cô gái đang đứng ở đằng kia).
  • Sử dụng “the” trước danh từ để chỉ định một thứ gì đó duy nhất, ví dụ: “The earth goes around the sun” (Trái đất quay quanh mặt trời).
  • Bạn cũng có thể sử dụng “the” khi nói về cả một cộng đồng người hoặc động vật, ví dụ: “The deaf are not able to hear” (Những người điếc không thể nghe).
  • Cuối cùng, “the” còn được sử dụng trong cấu trúc địa điểm, nơi chốn hoặc phương hướng, ví dụ: “I live in the North of Vietnam” (Tôi sống ở phía Bắc của Việt Nam), và cả trong cấu trúc so sánh hơn nhất.

Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng a/an/the trong tiếng Anh một cách dễ dàng và đơn giản hơn.

 

Hãy cùng làm thử bài kiểm tra để xem bạn hiểu bài thế nào nhé! 

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
5

Grammar exercise: Articles (a / an) + Noun

Choose the correct answer

1 / 15

1. _ T-shirt

2 / 15

2. _ elevator

3 / 15

3. _ teacher

4 / 15

4. _ table

5 / 15

5. _ clock

6 / 15

6. _ hamburger

7 / 15

7. _ eraser

8 / 15

8. _ phone

9 / 15

9. _ door

10 / 15

10. _ cat

11 / 15

11. _ bag

12 / 15

12. _ pencil

13 / 15

13. _ elephant

14 / 15

14. ___ tiger

15 / 15

15. _ apple

Your score is

The average score is 63%

0%

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button