Enter your keyword

Blog

Phân biệt ‘like’, ‘as’

Hai liên từ này đều được dịch là “như” nhưng có cách dùng hoàn toàn khác nhau.
“Like” và “as” là liên từ và giới từ và có nhiều nét nghĩa. Dưới đây là cách phân biệt hai từ trong những trường hợp thường gây nhầm lẫn.

Like

Liên từ này thường được dùng với cụm “verb + like+ noun/ verb” có nghĩa “similar to” – tương tự, giống như điều gì. Điều bạn cần nhớ là sau “like” chỉ có thể là danh từ, cụm từ, đại từ; không thể là một câu, mệnh đề. Ví dụ:

– He speaks like a native speaker. (Anh ấy nói như người bản địa)

– She looks like a supermodel. (Cô ấy trông như một siêu mẫu)

LIKE or AS: Difference Between Like and As (with Useful Examples) - ESLBUZZ

As

“As” thường được dùng trong cụm “as + subject + verb” cũng có nghĩa so sánh ai, cái gì với một sự việc khác. Điều cần lưu ý là sau “as” chỉ có thể là một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ. Ví dụ:

– Nobody sings as she does. (Không ai hát được như cô ấy hát)

– She arrived early, as I expected. (Cô ấy đã đến sớm như tôi nghĩ)

Tuy nhiên, cụm “as + noun” lại có nghĩa chỉ vị trí, công việc, vai trò của ai đó. Cụm này dùng để tả thực, không có nghĩa so sánh như “like + noun”. Ví dụ:

– He started work as a carpenter. (Anh ấy bắt đầu với công việc của một thợ mộc)

– I worked as a waiter when I was a student. (Tôi đã từng làm bồi bàn khi còn là sinh viên)

Bạn có thể thấy rõ hơn sự khác nhau của “as + noun” và “like+ noun” qua hai câu sau:

– As your boss, I must warn you to be careful. (Là cấp trên, tôi phải nhắc anh là hãy cẩn thận hơn – nhân vật “tôi” thực sự là sếp)

– Like your boss, I must warn you to be careful. (Nếu là sếp, tôi phải nhắc anh là hãy cẩn thận hơn – nhân vật “tôi” không là sếp, mà đang có cách cư xử, thái độ của sếp)

Y Vân (theo Woodward English)

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button